Ilustrace

Ilustrace mne provází od mého dětství, kdy jsem navštěvovala Lidovou školu umění ve Zlíně a ilustraci jsem tehdy říkala "Kreslení." Postavičky a nejrůznější podivné bytůstky v pohybu tehdy byly a doposud jsou pro moji tvorbu příznačné.

Nejraději kreslím pastelkami a pastely v kombinaci s akvarelem a barevnými tušemi.

Mé ilustrace jsou plné fantazie a nereálných, mnohdy pohádkových bytostí.  Proto je automaticky řadím do kategorie Tvorby pro děti.

Má autorská kniha "Tajemství Hlavonožce aneb návrat do bílého chlívku" se podobnými postavami jen hemží. Takže jsem se při její tvorbě opravdu hodně bavila.

Zrovna tak můj autorský e-book "Veršíky z růžového měšce", který je určen převážně mladším dětem a je u nich velmi oblíben.