Články, postřehy, inspirace

Objevte zajímavou techniku, která navozuje příjemné stavy vědomí před další tvůrčí činností.

Napojte se na vibrace barev a tvarů.

v umělecké brožuře ZDARMA

Harmonizací čaker k životnímu poslání

Mé první setkání s čakrami se datuje k období zhruba před 20 lety, kdy jsem naprosto fascinovaně hltala knihu „Kniha čakrové léčby“, ve které autorka Liz Simpson pomocí barev, symbolů a meditací velmi působivě zasvěcuje čtenáře do existence, působení a vlivu těchto sedmi energetických center na lidské tělo.   K této skvělé knize jsem se postupem času neustále vracela a byla mi...

Jsem svůj vlastní pokus

Vždy jsem obdivovala umělce nebo malíře, které dokázala tvůrčí vášeň zcela a beze zbytku pohltit a okolní svět pro ně přestal existovat. Pravda, z klasických umělců to byli především muži, (většinou) svobodní, kteří neměli na starost děti, domácnost a mnohdy ani přípravu jídla. Buď se odbývali nekvalitní stravou, sytila je láska k tvorbě, měli hospodyni anebo byli finančně zabezpečení a o jejich...

Kde je potrubí kreativců?

„Potrubí kreativců“ říkám zjednodušeně přímému napojení na vyšší zdroj. Na ten nevyčerpatelný a nekonečný zdroj fantazie a kreativity, který je nám všem neustále k dispozici. Který čeká nad námi zavěšený ve vzduchoprázdnu a doufá, že se na něj s důvěrou obrátíme a začneme ho využívat:-) S UMĚLECKÝM VYJÁDŘENÍM MÁM DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI. V mládí měli někteří lidé (hlavně ti nejbližší) k mé tvorbě výhrady. Věty...